En este BLOG recogeremos las actividades que durante el curso iremos realizando, los cursos que ofertamos (para padres y para los alumnos del centro). También recogeremos vuestras ideas e inquietudes.

Nuestro correo electrónico es
appansd@gmail.com puedes utilizarlo para hacernos llegar tus consultas o bien puedes dejar un sobre en la portería del colegio indicando:

APA
Colegio Ntra. Sra. de los Dolores
C/ Del Pal nº 1
03501 BENIDORM


viernes, 27 de junio de 2014

BECA DE COMEDOR PARA INFANTIL

Els alumnes que estan matriculats en Educació Infantil poden sol·licitar les ajudes de menjador per al curs 2014-2015 segons l’ORDE 48/2014, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

En la pàgina del col.legi està l'enllaç per a poder consultar i descarregar documentació. 

Les sol·licituds d’ajuda de menjador hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:Volver a línea automática

a) Fotocòpia del DNI/NIF/passaport/NIE (número d’identificació d’estranger) dels sol·licitants (pares, tutors o semblant), així com del NIF de l’alumne, si en té.Volver a línea automática

b) La documentació, detallada en apartats anteriors, que siga necessària per a acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar i aquelles dades sociofamiliars que són preses en consideració per a la concessió o, si és el cas, la baremació de la sol·licitud.

Les sol·licituds es presentaran a la secretaria del centre fins el 4 de juliol de 2014.

Termini extraordinari: En el mes de setembre s’obrirà un termini extraordinari que conclourà el dia 5-9-2014, en el qual s’admetran les sol·licituds que es deriven de noves matriculacions.

Termini excepcional: Les sol·licituds que es presenten fora dels terminis ordinari i extraordinari seran admeses sempre que es tracte d’alumnes que s’incorporen al sistema educatiu després dels esmentats terminis i abans del 30 de setembre. A partir d’esta data no s’admetrà la presentació de més sol·licituds.

El alumnes de primària i ESO no podran ser beneficiaris de l’ajuda ja que, el menjador no pertany al col·legi, sinó a l’Associació d’Usuaris del Menjador Nuestra Señora de los Dolores.

Document de sol·licitud


No hay comentarios:

Publicar un comentario